живот

живот sh. животи m. jetë: долг живот jetë të gjatë; така ми мина животот kështu më kaloi jeta.