жила

жила sh. жили f. enë gjaku; venë; dell: ми смр­зна крвта во жилите më ngriu gjaku në vena.