журнал

журнал sh. журнали m. gazetë ditore; revistë periodike: моден журнал revistë mode.