забава

забава sh. забави f. zbavitje, dëfrim, argëtim; shfaqje: вечер одиме на забава sonte po shkojmë në shfaqje.