забавен

забав/ен, -на, -но mb. argëtues, dëfryes, zbavi­tës: забавна музика muzikë argëtuese.