забележува

забележува impf. 1. vë re; vërej. 2. shtoj (gja­të bisedës). 3. bëj vërejtje. 4. shënoj, regjistroj: забележува во својот дневник shënon në di­tarin e tij.