заблагодари

заблагодари (се) pf. заблагодарува (се) impf. i shpreh dikujt një falënderim (i shpreh dikujt mirënjohjeje).