зависен

завис/ен, -на, -но mb. i varur: зависна држава shtet i varur; i varur, i nënrenditur: зависна реченица fjali e varur.