завитка

завитка pf. завиткува impf. mbështjell; dredh: двајцата другари ја завиткаa книгата të dy shokët e mbështollën librin.