завршен

завршен, -а, -о mb. i mbaruar, i përkryer; i përfunduar: завршена работа punë e mbaruar.