задоволителен

задоволител/ен, -на, -но mb. i kënaqshëm: задоволително решение vendim i kënaqshëm.