задолжение

задолжение sh. задолженија as. mbytja në borxhe; detyrim: тој има многу задолженија ai ka shu­më detyrime.