заедница

заедница sh. заедници f. 1. bashkësi: брачна заедница bashkësi bashkëshortore. 2. shoqëri: првобитна заедница shoqëri primitive.