заеднички

заеднички, -а, -о mb. i përbashkët: заеднички имот pronë (pasuri) e përbashkët.