заедно

заедно ndajf. bashkërisht, bashkë: сите за­едно живееме të gjithë jetojmë bashkë.