закани

закани (се) pf. заканува (се) impf. e kërcënoj, i kanosem: му се заканил дека ќе го отстрани од часот i është kërcënuar se do ta përjashtojë nga ora.