заколне

заколне pf. заколнува impf. I përbej, përbetoj. II се заколне betohem, përbetohem.