закон

закон sh. закони m. ligj: основен закон ligji themelor; според законот sipas ligjit. Архимедовиот закон Ligji i Arkimedit.