залади

залади pf. заладува impf. fillon të bëjë ftohtë; ftohet: времево залади koha u ftoh.