заменка

заменка sh. заменки f. gjuh. për.: лична заменка për­emër vetor; повратна заменка përemër vetvetor.