замине

замине pf. заминува impf. jokal. nisem, shkoj: вчера замина за Австралија dje shkoi për në Au­strali.