замисли

замисли pf. замислува impf. I përfytyroj, marr me mend, sajoj në mendje. II се замисли mendohem; paramendohem.