замрзнат

замрзнат, -а, -о mb. i ngritë, i ngrirë: замрзната река lumë i ngritë.