занимава

занимава impf. më intereson, më tërheq vë­mendjen, më zgjon interesin; се занимава, merrem me: јас не се занимавам со оваа работа unë nuk merrem me këtë punë.