заобиколи

заобиколи pf. заобиколува impf. kaloj tërthorazi, i bie tërthori; shmang; fig. i bëj bisht: ја заобиколи висти­ната i bëri bisht së vërtetës.