заоѓа

заоѓа impf. pavet. perëndon: сонцето заоѓа подоцна dielli perëndon më vonë.