запад

запад m. perëndim: куќата е свртена на запад shtëpia është kthyer në perëndim;*Дивиот запад perëndim i egër.