запее

запее pf. запева impf. filloj të këndoj: запеавме една песна kënduam një këngë.