запише

запише pf. запишува impf. shënoj, marr shënime; regjistroj: го запиша детето на училиште e regjistroi fëmijën në shkollë.