заради

заради paraf. për, për shkak: заради вас го пра­виме сето тоа për juve po e bëjmë tërë këtë gjë.