заробеник

заробеник sh. заробеници m. rob: воен заро­беник rob lufte.