засебен

засеб/ен, -на, -но mb. i veçantë; i ndarë: засебен стан banesë e veçantë ose e ndarë.