заслуга

заслуга sh. заслуги f. meritë: тоа е негова заслуга ajo është meritë e tij.