застој

застој sh. застои m. ndalje, ngecje; ndërprerje: застој во сообраќајот ngecje në trafik.