затропа

затропа pf. затропува impf. filloj të trokas; trokas: за­тропа на вратата trokiti në derë.