за

за parafj. për: ме фати за ра­ка më zuri për dore; па­тува за Охрид udhëton për në Ohër.