збор

збор sh. зборови m. fjalë: последен збор на науката fjala e fundit e shkencës; *празни зборови fjalë boshe; човек од збор njeri i besës (i fjalës).