згреши

згреши pf. згрешува impf. mëkatoj, bëj mëkat; ngatërroj, gaboj, bëj gabim: го згрешиле патот e kanë gabuar rrugën.