здравје

здрав, -а, -о mb. i shëndoshë, i fortë: здрав организам organizëm i shën­doshë; *здрав како дрен i fortë si thana (si lisi); да си жив и здрав të jesh shëndoshë e mirë.