зема

зема impf. земе pf. marr, blej: зеде лек mori bar (ilaç); зедов чевли bleva këpucë. што ќе дадеш – тоа ќе земеш çka do të japësh – atë do të marrësh.