земјин

земјин, -а, -о mb. që i përket tokës, tokë­sor: земји­на топка rruzulli tokë­sor.