злоупотреба

злоупотреба sh. злоупотреби f. shpërdorim, keq­pë­rdorim: злоупотреба на довербата shpërdorim i besimit.