зло

зло sh. зла as. e keqe, gjëmë, kob; mundim: до­бро­то ќе триумфира над злото e mira do të ngadhënjejë mbi të keqen; од двете зла го избрале помалото nga dy të këqija e kanë zgjedhur më të voglën.