знак

знак sh. знаци m. shenjë, tregues, sinjal: сообраќајни знаци shenja të komunikacionit; знак за узбуна sinjal alar­mi.