значаен

знач/аен, -ајна, -ајно mb. i rëndë­si­shëm: прашањето е актуелно и зна­чајно çështja është aktuale dhe e rëndësishme.