зора

зора sh. зори f. agim; të zbardhurit e ditës: рано в зори ќе дојдам do të vij nesër në agim.