зуи

зуи impf. zukas, zëzëlloj, gumëzhin: пчелите зуеја во градината bletët gumëzhinin në kopsht.