иглест

иглест, -а, -о mb. halor; që ka majë si të gjilpërës: иглести лисја gjethe halore.