изблик

изблик sh. изблици f. 1. vërshim; shpërthim, gufim (ndjenjash). 2. fig. pushtim (i ndo­një ndjenje).