избраничка

избраничка sh. избранички f. 1. femër e zgjedhur. 2. e zgje­dhura për martesë.